FRESA RATES NOVA

Fresa Rates:

  • 1.60 reforçada de 6 facas- 1.750,00€
  • 1.70 reforçada de 6 facas- 1.850,00€